Referenties GezondBoerenVerstand

“De GezondBoerenVerstand teamdag heeft ons heel veel opgeleverd !”

Referenties leerzaam teamuitje

“Hele waardevolle ervaring die wezenlijk bijdroeg aan de rest van de dag”

Maarten van den Berg, manager Marketing Communications van KIT Royal Tropical Institute in Amsterdam, vertelt steeds enthousiaster over de ervaringen van hem en zijn team op de GezondBoerenVerstand boerderij. Hij beveelt het jou ook aan. Luister maar waarom. Het schapendrijven heeft niet alleen de schapen dichter bij elkaar gebracht ? Kijk en luister zelf !

Maarten van den Berg
Maarten van den Berg Head of Marketing Communications
KIT Royal Tropical Institute

“Het was zeer prettig om Henk Vroom, van buiten af, als een soort spiegel erbij te hebben. Iemand die benoemt wat er gebeurt en je in gesprek laat gaan over de gekozen manieren. Dit geeft duidelijke inzichten en leerpunten.”

Afgelopen februari zijn wij op de GezondVerstandBoerderij aan de slag gegaan onder begeleiding van Henk Vroom. Voor ons was het belangrijk dat we naast een gezellige activiteit ook aan teambuilding deden. We hebben een klein team van 5 dames. We zijn van mening dat met een klein team het erg belangrijk is dat kan worden besproken wat er gaande is.

We hadden ons oog laten vallen op schapen drijven. Deze activiteit was aan het eind van de dag als kers op de taart geplaatst. We zijn onze dag begonnen met het werken in de stallen. Het was naast ontzettend leuk, ook heel leerzaam. Er werd ons duidelijk wat onze gezamenlijke werkwijze was, en ook hoe we dit kunnen verbeteren. Na de activiteit hebben we dit besproken.

Na de overheerlijke lunch hebben we de Disc methode doorlopen. Dit gaf voor een deel van het team nieuwe inzichten. Het maakte voor een aantal teamleden duidelijk waardoor ze bepaalde gedragingen hebben, en ook dat een ander hier een afkeer voor kan hebben.

Bij het schapen drijven hebben we getracht leerpunten in de praktijk te brengen. Dit lukte zeer goed. Bij de nabespreking van de dag hebben we als team mooie complimenten gehad. We hebben plezier met het team en iedereen probeert de ander te helpen en te betrekken. Tevens is er ook een leerpunt voor het team uitgekomen. Hier gaan we ook zeker mee aan de slag.

Het was zeer prettig om Henk Vroom, van buiten af, als een soort spiegel erbij te hebben. Iemand die benoemt wat er gebeurt en je in gesprek laat gaan over de gekozen manieren. Dit geeft duidelijke inzichten en leerpunten. Wij hebben een ontzettend leuke en leerzame dag gehad.

Sijtha Dunnink-van der Molen
Sijtha Dunnink-van der Molen Logopedist / praktijkhouder
Puur Logopedie
Puur logopedie

“We genoten van de unieke boerderijsetting en de afwisseling van werken met je hoofd en werken met je handen.”

We hebben het thema zelfsturende teams uitgediept. De opdracht om de schapen bijeen te drijven in een zelfontworpen omheining maakte duidelijk hoe belangrijk het is om te beginnen met een éénduidig doel en een rolverdeling in het team. We genoten van de unieke boerderijsetting en de afwisseling van werken met je hoofd en werken met je handen.

Coert van Lenteren
Coert van Lenteren Manager Diary XL
Lely International

“Een heel boeiende ervaring omdat je in een heel andere setting bent dan normaal.”

“Veel geleerd over ons team doordat we leerden kijken naar het effect van ons gedrag op bijvoorbeeld het gedrag van de schaapskudde. We weten nu beter waar onze kracht zit, maar ook waar en wanneer we moeten opschakelen om effectief te zijn.”

Marjoleine Heijboer
Marjolein de Heiboer Learning & Development Consultant
TriamFloat
Triam float

“Het gaat goed met het team!! De afspraken die we toen hebben gemaakt, krijgen echt vervolg en we hebben de eerste vruchten er echt van kunnen plukken!”

2x per jaar organiseren wij zelf onze teamdagen. Dit keer waren we toe aan wat anders.
Er waren wat wrijvingen in het team geweest in de weken voor de teamdag.

Bij binnenkomst op de boerderij gebeurde er al direct iets in de sfeer. We waren in een compleet andere omgeving. Vanuit de keuken waar we gesprekken voerden hadden we zicht op de koeien.
De setting en de manier hoe Henk ons benaderde zorgde voor een hele open sfeer.

Als teamactiviteit zijn we schapen gaan drijven. Dit was een enerzijds een komische activiteit omdat je het nooit gedaan hebt, maar zorgde tegelijkertijd voor meer zicht op onze manier van communiceren en samenwerken. Vanuit de kou en het harde werken, was er ruimte om daarna met elkaar de verdieping op te zoeken door onze persoonlijke leerdoelen te bespreken.

Henk heeft een hele prettige manier van het gesprek aangaan waarbij iedereen zich goed voelde. Henk is helder, concreet en staat voor alles open.

Als klap op de vuurpijl heeft hij zich op ons verzoek verkleed als Sinterklaas en een gedicht voorgelezen (onze teamdag was op 30 november). Op de teamdag hebben we een aanzet gemaakt tot verandering. In de weken erna is het ons gelukt om deze positieve lijn door te zetten!

Sharon van den Berg
Sharon van den Berg Teamlid
Buurtteam Utrecht Oost
Buurtteam

Probleemstelling

We zijn met ons restaurantteam dagelijks bezig met het zorgen voor lekker eten en drinken in het restaurant. Daarnaast zorgen we voor het klaarzetten, inclusief catering, van de vele vergaderruimtes binnen het gebouw. We werken met een flink aantal parttimers en invalkrachten. Het werk kent verder veel piekmomenten waarop iedereen tegelijk bediend wil worden. We merkten dat we heel hard aan het werk waren maar dat we onderling te weinig op één lijn zaten. We kregen steeds meer behoefte aan ondersteuning om beter samen te werken en elkaars krachten te benutten in plaats van dat een negatieve houding de overhand zou krijgen. We hadden al contact met Bureau Gerritsen uit Bussum en via hen zijn we terechtgekomen bij GezondBoerenVerstand.

Aanpak

We hebben een plan gemaakt met daarin verschillende bijeenkomsten. Degene waar we het meest naar uitkeken was de dag op de GezondBoerenVerstand boerderij. Vooraf hebben we individueel via internet een uitgebreide vragenlijst ingevuld waaruit ieders sterke punten duidelijk naar voren kwamen. We begonnen de dag met het presenteren aan elkaar van deze sterke punten en dat was aanleiding voor een aantal behoorlijk pittige maar ook goede gesprekken. De begeleiders Willem IJzereef en Henk Vroom wisten de gevoeligheden op een prettige en passende manier bespreekbaar te maken. Na een overheerlijke lunch gingen we ’s middags aan de slag met schapen drijven. Dat bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn. We kregen daardoor goed inzicht in onze natuurlijk gedrag en ook waar we ons nog in konden ontwikkelen. De schapen zijn perfecte spiegels voor groepsgedrag. Als je als team niet duidelijk bent, niet goed samenwerkt en geen goed plan hebt gaan de schapen hun eigen gang. En dat is in het gewone leven natuurlijk niet veel anders. Daar lag een belangrijk ontwikkelpunt voor ons die we later in het traject vertaald hebben naar acties voor ons zelf.
Resultaat

De periode na de boerderij dag was de sfeer nog niet direct verbeterd. En dat was ook wel logisch. Immers op de dag zelf waren best een paar noten gekraakt waar ieder ook nog niet klaar mee was. Dat kraken van die noten was precies wat we nodig hadden want daardoor was benoemd wat al tijden sluimerde. We zijn daarom heel blij dat we de met de sterke punten en de spiegel van de schapen aan de slag zijn gegaan. Na nog een aantal interventies is het goeie gevoel helemaal teruggekomen in het team en daarvoor ben ik Willem, Henk en Roger Frijters (boer en schapen coach) dankbaar.

Gerda Langeveld
Gerda Langeveld Hoofd bedrijfsrestaurant
Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland

Probleemstelling

“Vanuit mijn rol als facilitator binnen de Rabobank word ik vaak ingeschakeld bij teams die willen overgaan tot zelfsturing of daarin vastlopen en geholpen willen worden. GezondBoerenVerstand bood een open inschrijfprogramma van een middag aan rond dit thema van zeflsturende teams waar ik graag aan deel wilde nemen.”

Aanpak GezondBoerenVerstand

“De setting op de boerderij geeft meteen al een bepaalde rust waardoor je inspiratie voelt om met elkaar aan de slag te gaan. Er waren diverse managers en professionals van ander bedrijven waardoor we ook van elkaars ervaringen konden leren. Ale Meijer van changeforimpact gaf interessante analyses en handvatten hoe naar zelfsturing te kijken en wat de belangrijkste do’s en dont’s zijn om tot succes te komen. Vervolgens gingen we het geleerde proberen in de praktijk brengen door middel van de activiteit schapen drijven. Daarbij kregen we eerst de uitdaging om een aantal belangrijke keuzes met elkaar te maken, zoals ‘waar plaatsen we de kraal en hoeveel hekjes willen we daarvoor gebruiken?’. Keuzes die meteen al invloed hadden op het aantal punten dat je kon verdienen. Vervolgens gingen we met onze laarzen aan de wei in, aan de slag. Dat leverde mooie maar soms ook frustrerende ervaringen op. Bijvoorbeeld toen alle schapen bijna in de kraal er op het laatste moment toch langs renden en er niets is wat je daar op dat moment nog aan kan doen. Na afloop hebben we geborreld en nabesproken wat we geleerd hadden deze middag.”
Resultaat

“We hebben veel geleerd over zelfsturing vanuit de theorie. Ale Meijer gaf ons eigenlijk in een nutshell een heel overzicht van de belangrijkste randvoorwaarden voor succesvolle implementaties van zelsturing. En ook vanuit de praktijk hebben we veel geleerd door met het schapen drijven aan de slag te gaan. Zo leerden we bijvoorbeeld dat een goed plan maken vooraf erg belangrijk is. Echter, dat je ook in staat moet zijn om snel bij te sturen als het plan toch niet blijkt te werken. Dat was nog niet zo gemakkelijk. Je ziet dat sommigen moeite hebben met naar anderen te luisteren, maar tegelijk dat er ook mensen zijn die moeite hebben om zichzelf te laten horen. De kunst is om die twee krachten allebei te sturen zodat er een goede teammix uitkomt. Ik vind dit juist mooi om daar een rol in te spelen.”

Martin Stam Rabobank
Martin Stam Facilitator
Rabobank
Rabobank

Locatie boerderij

De Stadshoeve
Zunderdorpergouw 29
Zunderdorp (bij Amsterdam)

Contact

GezondBoerenVerstand.com
Henk Vroom
Pieter de Molijnlaan 19
3764 SB Soest
Tel: 06-53789002
E-mail: henk@gezondboerenverstand.com