Referenties GezondBoerenVerstand

“De GezondBoerenVerstand teamdag heeft ons heel veel opgeleverd !”

Referenties teambuilding

A Beautiful Story

A Beautiful Story is social enterprise. We verkopen lucky tools, sieraden, wenskaarten en cadeautjes die iets doen. Ze hebben namelijk een mooie boodschap voor de ontvanger én leveren goede banen op voor de makers in Nepal. In tien jaar creëerden we 100 banen. Onze droom is dat getal voor 2025 op 1000 banen te krijgen. En elke dag komt die droom wat dichterbij. Maar dat gaat niet vanzelf…

Doel: waarom naar de boerderij voor Agile?

Omdat ABS sterk groeit, lopen we tegen vele obstakels aan. Ik roep altijd ‘we doen het uit het boekje van de groeicrisis theorie’. In Amsterdam staat een team van 15 gemotiveerde medewerkers. We zijn ene lerende organisatie, de meeste medewerkers hebben geen tot weinig ervaring in het werk wat ze doen. We moeten onze processen en manier van werken vernieuwen om de groei mogelijk te maken. Ons doel voor de workshop was om te leren wat Agile werken inhoudt, in de praktijk ermee oefenen en vervolgens door te vertalen naar ons eigen dagelijkse werk.

Aanpak: hoe ziet een boerderij dag eruit?

Een paar maanden geleden volgden we een DISC workshop bij Henk op de boerderij. We kregen inzicht in onze individuele gedragsvoorkeuren en zagen hoe dit doorwerkte in teamverband. Dit kwam goed van pas tijdens de Agile Workshop.

Deze dag begonnen we met het waarom en hoe van Agile. We leerden scrummen en dat gingen we meteen oefenen. Het voeren van de koeien en het jongvee pakten op een Agile Scrum manier aan. Een paar collega’s konden meteen oefenen in de rol van scrum master of product owner. Met het team maakten we sprint planing. Dat betekent werk opbreken in kleinere eenheden en pokeren (leuk!) om de benodigde inspanning in te schatten. En dan handen uit de mouwen! Aan de slag met de dieren. Tussendoor deden we stand-ups en natuurlijk volgde er een sprintretro en evaluatie. Net als in het echt de bedoeling is.

Aan het eind hebben we de vertaling gemaakt naar onze eigen werkprocessen. Dat was natuurlijk waar het om ging. Geweldig om de boerderij als metafoor te kunnen gebruiken. Bij iedereen landde de methode meteen.

Resultaat: wat merken we op de werkvloer

Terug op kantoor gingen we er meteen mee aan de slag. Op strategisch maakten we met het management team een backlog met user stories, of wel in gewone taal onze strategische prioriteiten in een scrum format gieten. Het was fijn deze lijst nog even met ‘boer Henk’ door te nemen.
Op operationeel niveau zijn we gaan werken met sprintplanningen. Collega’s zitten nu écht in de scrum master en product-owner. We hebben met Henk afgesproken dat hij ons nog een paar keer op kantoor komt ondersteunen bij het verder prioriteren van de backlog en de zogenaamde sprintwissels. Je hoort het al, ik heb de Agile taal al aardig onder de knie gekregen:)

Cathelijne Lania Oprichter en eigenaar
A Beautiful Story
A Beautiful Story

“Alles tot in de perfectie verzorgd en begeleid. Wij komen zeker naar deze fijne plek terug !”

GezondBoerenVerstand heeft voor onze Management 2-daagse aan alle verwachtingen voldaan. De unieke locatie en het schitterende kasteel Sterkenburg waar wij overnachtten, hebben ons de verwachte inspiratie gebracht voor een succesvolle business sessie. Het meewerken op de boerderij en de biologische maaltijden sluiten mooi aan bij Nestlé’s Purpose “Enhancing quality of life and contributing to a healthier future”. Alles tot in de perfectie verzorgd en begeleid. Wij komen zeker naar deze fijne plek terug !

Marc Boersch
Marc Boersch Chief Executive Officer
Nestlé Nederland

“De teambuildingsdag was extreem efficiënt, maar dat zag ik pas bij de borrel”

Het projectteam sloop van de Radboud universiteit kent vele in – en externe leden, die elkaar niet goed kennen. Tijdens de teamdag is hard gewerkt aan een betere teampresentatie, maar vooral aan een goede teamcohesie. Na een mooie dag met verschillende onderdelen en werkvormen is dit doel bereikt. Eén van de deelnemers formuleerde het resultaat van deze dag als volgt: ‘De teambuildingsdag was extreem efficiënt, maar dat zag ik pas bij de borrel’

Kees Rezelman
Kees Rezelman Projectmanager Universitair Vastgoed Bedrijf
Radboud Universiteit

“De GezondBoerenVerstand teamdag heeft ons heel veel opgeleverd !”

Marco van Hout, Head of Programmes & Impact bij Digital Society School in Amsterdam legt uit waarom ze met het Core Team een dag gewerkt hebben aan hun team op de GezondBoerenVerstand boerderij. En wat het ze allemaal heeft opgeleverd. En waarom ze het er nu nog over hebben. Overtuig jezelf en kijk de video’s van deze bevlogen directeur.

Marco van Hout
Marco van Hout Head of Programmes & Impact
Digital Society School
Digital Society School

Probleemstelling

We zijn binnen ons team Donorrelaties verantwoordelijk voor werving en behoud van de bloeddonors . Belangrijk werk in een interessante omgeving waarbij iedereen zich met hart en ziel inzet om mensen te helpen door middel van bloed en geneesmiddelen. De nadruk binnen het team ligt op marketing en communicatie. We werken daarbij vanuit 3 verschillende locaties, we werken hard want er is veel te doen en we hebben te maken met veel nieuwe ontwikkelingen. Vanuit deze toenemende uitdagingen hebben we besloten als team te investeren in samenwerking en daarvoor GezondBoerenVerstand ingeschakeld

Aanpak GezondBoerenVerstand

Vanuit de visie dat kennis over je eigen gedrag en dat van je collega’s helpt om nog beter samen te werken hebben we gekozen voor de implementatie van de Disc Persoonlijkheid analyse. Dat hebben we stapsgewijs gedaan, opbouwend vanuit individu naar team.

Alle teamleden kregen na het invullen van een gevalideerde vragenlijst een persoonlijkheidsprofiel. Deze profielen werden in een persoonlijk coaching gesprek 1-op-1 besproken zodat ieder zijn eigen gedrag goed kon begrijpen binnen de taal van Disc.
Team uitleg. Een twee uur durende workshop op kantoor waarin het model nog eens op een andere manier werd toegelicht en op een interactieve manier gekoppeld werd aan ons dagelijks functioneren en werk. Dit gaf een gezamenlijk begrip van ons gedrag. Bijvoorbeeld, hoe ga je met elkaar om als je voorkeur verschilt tussen introvert en extravert gedrag.
Een dag op de GezondBoerenVerstand boerderij. Handen uit de mouwen afwisselend met goede gesprekken. Zo hebben we bijvoorbeeld geoefend in samenwerking met het schapen drijven en het koeien halen uit de wei. Ook hebben we diverse oefeningen gedaan om vanuit onze, inmiddels opgebouwde, Disc kennis de brug te slaan in communicatie met je collega. Dat was niet altijd makkelijk, maar dat betekende ook dat we echt aan het leren waren.
Disc dates. Som is het fijn om in een informele omgeving je collega nog beter te leren kennen. Door met je collega op Disc date te gaan heb je de kans om het persoonlijkheidsprofiel nog meer 1 op1 uit te diepen. De vraag ‘en wat betekent dit voor onze samenwerking?’ staat centraal.

Resultaat

We hebben met Disc een helder begrippenkader gekregen waarbinnen we over ons eigen gedrag maar ook over onze interactie met collega’s, donoren en leveranciers kunnen spreken. Dat helpt enorm om niet te blijven hangen in soms lastige kwesties maar te leren er met een afstandje naar te kijken. En zo met meer begrip van ieders gedragsvoorkeuren oplossingsrichtingen te creëren die we voorheen niet zagen. Het lukt natuurlijk niet altijd, maar een lastige kwestie kunnen we steeds vaker zien als spanning die (deels) wordt veroorzaakt door de verschillende gedragsvoorkeuren van de betrokkenen. En dat maakt een groot verschil!

Daphne Laeijendecker
Daphne Laeijendecker Manager Donorrelaties
Sanquin
Sanquin

Probleemstelling

Het team bureaumedewerkers is verantwoordelijk voor ondersteuning van de vele consultants die bij AEF werken. Dit betekent planning, agendabeheer, zorgen dat klantdocumenten uitstekend verzorgd de deur uitgaan, voorzieningen regelen voor klantbijeenkomsten, etc. We merkten dat we heel hard aan het werk waren maar dat er langzaamaan sprake werd van zogenaamde eilandjes binnen het team. Ongewild, maar toch sloop het erin.

Aanpak

We hebben met Henk Vroom een programma gemaakt waarbij we elkaar verdiepend zouden leren kennen, met daarbij de focus op onze belangrijkste kwaliteiten en drijfveren. Hiervoor maakten we gebruik van de Gallup Strengthsfinder vragenlijst die wereldwijd gebruikt wordt. Hiermee legt GezondBoerenVerstand de nadruk op wat er al is in het team en wat van nature al goed gaat. Dat sprak ons direct aan. Vervolgens wilde we natuurlijk ook graag praktisch aan de slag met elkaar, de handen uit de mouwen steken. Vooral tijdens de activiteit: schapen drijven kregen we een goed beeld over hoe je als team samenwerkt en wat de valkuilen kunnen zijn.
Resultaat

We hebben open met elkaar over het werk en onszelf kunnen praten. Duidelijk naar voren is gekomen wat we qua persoon en als professional aan elkaar hebben. Met deze nieuwe inzichten kunnen aan de slag.

Team Andersson Elffers Felix
Erica Daalderop Aanspreekpunt Bureaumedewerker
AEF Consultancy (Utrecht)
Andersson Elffers Felix

Probleemstelling

We zijn als AB Vakwerk Agri dagelijks druk met het invullen van tijdelijke personele behoeften bij onze klanten door middel van het leveren van onze Agri experts. Omdat we per 1 september gingen starten met een geheel nieuwe werkwijze leek het ons een goed idee om daarvoor een teambuilding dag in te plannen. Deze moest als doel hebben om elkaar zowel privé als zakelijk beter te leren kennen. Wat hebben we aan elkaar en wat hebben we met elkaar waren vragen waar we mee aan de slag wilden. Omdat we Henk Vroom kenden vanuit ons netwerk zijn we op het spoor gekomen van GezondBoerenVerstand.

Aanpak GezondBoerenVerstand

We hebben het geluk gehad dat we precies ook op 1 september een teambuilding dag konden plannen. Of beter gezegd, we gingen een 24 uurs programma volgen met overnachting op de GezondBoerenVerstand boerderij. We zijn begonnen met het in kaart brengen van onze individuele en teamdoelstellingen. Omdat de meesten van ons ervaring hebben met agrarisch werk hebben we flink aangepakt en konden we zelfs twee keren melken. We zijn daarnaast aan de slag geweest met schapen drijven en het controleren van de hoeven. Eén collega vervulde hier de rol van teamleider en ontpopte zich als een heel natuurlijk leidinggevende. Iedereen was er positief door verrast. We hebben vanuit diverse werkvormen feedback aan elkaar gegeven hetgeen heel verhelderend werkt omdat je daardoor beter weet wat je aan elkaar hebt. We sloten af met een werkvorm waarderend interviewen. Vanuit deze waarderende interviews gingen we succesfactoren bepalen, van waaruit we gingen dromen hoe ons team over één jaar zou functioneren als we al die succesfactoren in zouden zetten. Dat leverde aantrekkelijke toekomstvisies op die veel energie gaven.

Resultaat

Door de aanpak van Henk en Roger zijn we van de ene activiteit in de andere werkvorm gerold. Daardoor verslapte onze aandacht geen moment en hebben we veel eruit kunnen halen. Ons belangrijkste doel om meer vertrouwen en verbinding te creëren is ruimschoots gehaald. Het is inmiddels weken later en ik ben nog bezig om binnen AB Vakwerk meer teams aan te moedigen hetzelfde te gaan doen. Een onvergetelijke ervaring, en vooral ook met veel resultaat !

Teamfoto AB vakwerk
Jack Hogervorst Manager Agri
AB Vakwerk
AB vakwerk

Locatie boerderij

De Stadshoeve
Zunderdorpergouw 29
Zunderdorp (bij Amsterdam)

Contact

GezondBoerenVerstand.com
Henk Vroom
Pieter de Molijnlaan 19
3764 SB Soest
Tel: 06-53789002
E-mail: henk@gezondboerenverstand.com