Hoe vaak wordt er binnen jouw team echt naar elkaars ideeën geluisterd ?!

door Henk Vroom | 17 maart 2017 | Nieuws

Probleem:

Er wordt te weinig geluisterd naar elkaars ideeën in het team en daardoor blijven kansen onbenut.

Oppervlakkige oorzaak

Helaas vaak herkenbaar voor de meeste mensen die in teams werken. Je merkt bijvoorbeeld dat het moeilijk is om je eigen ideeën voor het voetlicht te krijgen. Of je weet dat je collega een goede oplossing heeft voor een bepaald probleem, maar dat hij of zij niet gehoord wordt. Of je merkt dat jouw ideeën juist vaak zonder slag of stoot worden geaccepteerd en je mist eigenlijk een kritisch tegengeluid. Dit kan natuurlijk het gevolg zijn van een wat vlakke of minder goede sfeer in het team. Vaak is er dan te weinig onderling vertrouwen waardoor mensen zich niet zo goed durven uitspreken. In de teambuilding trajecten die wij begeleiden zien we echter vaak ook andere oorzaken die veel meer de kern van het probleem raken maar waarover te weinig bekend is. Dit heeft alles te maken met kuddegedrag. Kennis over kuddedgedrag is onze specialiteit en dan vooral met het doel het team daar bovenuit te laten stijgen. Wij gaan voor 0% kuddegedrag!

Bronoorzaken

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen dat er binnen kuddes eigenlijk maar 2 typen van gedrag voorkomen, namelijk volgen en leiden. Of we doen geen van beiden bijvoorbeeld door even niets te doen. Als je dan beter gaat kijken blijkt dat toch te herleiden naar volgen of leiden. Bijvoorbeeld de collega die nog even niet reageert op een vraag omdat hij erover na wil denken. Dat is volgen omdat hij over de vraag na wil denken en wordt misschien leiden als hij een nieuwe denkrichting ontdekt en voorstelt.
Ten tweede is het belangrijk om te weten dat ons menselijk gedrag grotendeels (of zelfs voor 100% zoals sommigen zeggen) bestaat uit kuddegedrag. Lees meer hierover in bijvoorbeeld het boek “De Ultieme Kudde” van Mark Earls. We zijn in feite dieren maar met het verschil dat we hersenen hebben. Dat is een groot verschil, maar tegelijkertijd is veel van ons gedrag het gevolg van oeroude patronen die diep in onze hersenstam, het zogenaamde reptielenbrein, liggen opgeslagen. Dit bepaalt onze vecht-bevries-of-vlucht respons en ons temperament in de vorm van indirect-of-direct gedrag.

Deze twee onderliggende oorzaken brengt ons bij de belangrijkste bronoorzaken van het probleem:

  • de meeste teamleden geloven onvoldoende in de kracht van het team en gaan te vaak voor eigenbelang
  • de (vooral informele) leiders nemen te veel ruimte in door alleen hun eigen ideeën na te jagen
  • mensen met de goede ideeën, maar die patroonmatig meer werken volgens de principes van vlucht- en indirect gedrag, nemen juist te weinig ruimte in en laten hun ideeën te gemakkelijk los of brengen ze niet eens naar voren.

Oplossingen:

Om de bronoorzaken op te lossen is het volgende nodig:

  • het team dient meer kennis te krijgen over eigen teamdynamiek en het kuddegedrag daarin
  • ze dienen ook meer kennis te krijgen over hun eigen patroonmatige gedragskenmerken en hoe ze zichzelf en hun team vooruit kunnen helpen

Stap 1

Door deze kennis worden het team zich bewust van zijn eigen ineffectieve gedrag op het vlak van hoe ze omgaan met de ideeën die wel in het team leven maar niet benut worden. Dit bewustzijn is een noodzakelijke eerste stap om er anders mee om te gaan.

Stap 2

De tweede stap bestaat uit het aanleren van het gewenste gedrag. Concreet:

het team onderstreept bijvoorbeeld de waarde ‘ieders input is van belang voor de beste beslissingen’ en vertaalt dit naar meetings waar ook ieder echt aangemoedigd wordt zijn/haar input te geven. Er is altijd wel iemand die dit proces verzorgt en/of bewaakt.
de informele leiders bieden meer ruimte omdat ze weten dat ze daarmee als team beter af zijn
de mensen die patroonmatig liever volgen nemen vaker het woord met kort en krachtig onderbouwde voorstellen

GezondBoerenVerstand

Vanuit onze kennis van de vee kuddes op de boerderij leveren wij oplossingen voor teams om hun effectiviteit te verbeteren. We doen dit door teams de verantwoordelijkheid te geven over het dagelijkse werk zoals koeien melken, afrastering maken en een schaapskudde bijeendrijven. Laarzen en overalls aan en aanpakken maar. De wijze waarop teams het werk oppakken, uitvoeren en erover communiceren is vergelijkbaar met hun dagelijkse manier van werken en daar haken we op in. We zorgen voor kennis en reflectie om het team te helpen boven hun eigen kuddegedrag uit te stijgen. We gaan voor 0% kuddegedrag! Jij ook?

Wil je meer weten over coaching op basis van gezond boeren verstand? Neem dan contact met mij op. Tel: 06-53789002

Henk Vroom
Oprichter en teamcoach Gezond Boeren Verstand

Locatie boerderij

De Stadshoeve
Zunderdorpergouw 29
Zunderdorp (bij Amsterdam)

Contact

GezondBoerenVerstand.com
Henk Vroom
Pieter de Molijnlaan 19
3764 SB Soest
Tel: 06-53789002
E-mail: henk@gezondboerenverstand.com