Referenties GezondBoerenVerstand

Alles tot in de perfectie verzorgd en begeleid. Wij komen zeker naar deze fijne plek terug !

Referenties

A Beautiful Story

A Beautiful Story is social enterprise. We verkopen lucky tools, sieraden, wenskaarten en cadeautjes die iets doen. Ze hebben namelijk een mooie boodschap voor de ontvanger én leveren goede banen op voor de makers in Nepal. In tien jaar creëerden we 100 banen. Onze droom is dat getal voor 2025 op 1000 banen te krijgen. En elke dag komt die droom wat dichterbij. Maar dat gaat niet vanzelf…

Doel: waarom naar de boerderij voor Agile?

Omdat ABS sterk groeit, lopen we tegen vele obstakels aan. Ik roep altijd ‘we doen het uit het boekje van de groeicrisis theorie’. In Amsterdam staat een team van 15 gemotiveerde medewerkers. We zijn ene lerende organisatie, de meeste medewerkers hebben geen tot weinig ervaring in het werk wat ze doen. We moeten onze processen en manier van werken vernieuwen om de groei mogelijk te maken. Ons doel voor de workshop was om te leren wat Agile werken inhoudt, in de praktijk ermee oefenen en vervolgens door te vertalen naar ons eigen dagelijkse werk.

Aanpak: hoe ziet een boerderij dag eruit?

Een paar maanden geleden volgden we een DISC workshop bij Henk op de boerderij. We kregen inzicht in onze individuele gedragsvoorkeuren en zagen hoe dit doorwerkte in teamverband. Dit kwam goed van pas tijdens de Agile Workshop.

Deze dag begonnen we met het waarom en hoe van Agile. We leerden scrummen en dat gingen we meteen oefenen. Het voeren van de koeien en het jongvee pakten op een Agile Scrum manier aan. Een paar collega’s konden meteen oefenen in de rol van scrum master of product owner. Met het team maakten we sprint planing. Dat betekent werk opbreken in kleinere eenheden en pokeren (leuk!) om de benodigde inspanning in te schatten. En dan handen uit de mouwen! Aan de slag met de dieren. Tussendoor deden we stand-ups en natuurlijk volgde er een sprintretro en evaluatie. Net als in het echt de bedoeling is.

Aan het eind hebben we de vertaling gemaakt naar onze eigen werkprocessen. Dat was natuurlijk waar het om ging. Geweldig om de boerderij als metafoor te kunnen gebruiken. Bij iedereen landde de methode meteen.

Resultaat: wat merken we op de werkvloer

Terug op kantoor gingen we er meteen mee aan de slag. Op strategisch maakten we met het management team een backlog met user stories, of wel in gewone taal onze strategische prioriteiten in een scrum format gieten. Het was fijn deze lijst nog even met ‘boer Henk’ door te nemen.
Op operationeel niveau zijn we gaan werken met sprintplanningen. Collega’s zitten nu écht in de scrum master en product-owner. We hebben met Henk afgesproken dat hij ons nog een paar keer op kantoor komt ondersteunen bij het verder prioriteren van de backlog en de zogenaamde sprintwissels. Je hoort het al, ik heb de Agile taal al aardig onder de knie gekregen:)

Cathelijne Lania Oprichter en eigenaar
A Beautiful Story
A Beautiful Story

“Alles tot in de perfectie verzorgd en begeleid. Wij komen zeker naar deze fijne plek terug !”

GezondBoerenVerstand heeft voor onze Management 2-daagse aan alle verwachtingen voldaan. De unieke locatie en het schitterende kasteel Sterkenburg waar wij overnachtten, hebben ons de verwachte inspiratie gebracht voor een succesvolle business sessie. Het meewerken op de boerderij en de biologische maaltijden sluiten mooi aan bij Nestlé’s Purpose “Enhancing quality of life and contributing to a healthier future”. Alles tot in de perfectie verzorgd en begeleid. Wij komen zeker naar deze fijne plek terug !

Marc Boersch
Marc Boersch Chief Executive Officer
Nestlé Nederland

“Hele waardevolle ervaring die wezenlijk bijdroeg aan de rest van de dag”

Maarten van den Berg, manager Marketing Communications van KIT Royal Tropical Institute in Amsterdam, vertelt steeds enthousiaster over de ervaringen van hem en zijn team op de GezondBoerenVerstand boerderij. Hij beveelt het jou ook aan. Luister maar waarom. Het schapendrijven heeft niet alleen de schapen dichter bij elkaar gebracht ? Kijk en luister zelf !

Maarten van den Berg
Maarten van den Berg Head of Marketing Communications
KIT Royal Tropical Institute

“De teambuildingsdag was extreem efficiënt, maar dat zag ik pas bij de borrel”

Het projectteam sloop van de Radboud universiteit kent vele in – en externe leden, die elkaar niet goed kennen. Tijdens de teamdag is hard gewerkt aan een betere teampresentatie, maar vooral aan een goede teamcohesie. Na een mooie dag met verschillende onderdelen en werkvormen is dit doel bereikt. Eén van de deelnemers formuleerde het resultaat van deze dag als volgt: ‘De teambuildingsdag was extreem efficiënt, maar dat zag ik pas bij de borrel’

Kees Rezelman
Kees Rezelman Projectmanager Universitair Vastgoed Bedrijf
Radboud Universiteit

“De GezondBoerenVerstand teamdag heeft ons heel veel opgeleverd !”

Marco van Hout, Head of Programmes & Impact bij Digital Society School in Amsterdam legt uit waarom ze met het Core Team een dag gewerkt hebben aan hun team op de GezondBoerenVerstand boerderij. En wat het ze allemaal heeft opgeleverd. En waarom ze het er nu nog over hebben. Overtuig jezelf en kijk de video’s van deze bevlogen directeur.

Marco van Hout
Marco van Hout Head of Programmes & Impact
Digital Society School

Probleemstelling

We zijn binnen ons team Donorrelaties verantwoordelijk voor werving en behoud van de bloeddonors . Belangrijk werk in een interessante omgeving waarbij iedereen zich met hart en ziel inzet om mensen te helpen door middel van bloed en geneesmiddelen. De nadruk binnen het team ligt op marketing en communicatie. We werken daarbij vanuit 3 verschillende locaties, we werken hard want er is veel te doen en we hebben te maken met veel nieuwe ontwikkelingen. Vanuit deze toenemende uitdagingen hebben we besloten als team te investeren in samenwerking en daarvoor GezondBoerenVerstand ingeschakeld

Aanpak GezondBoerenVerstand

Vanuit de visie dat kennis over je eigen gedrag en dat van je collega’s helpt om nog beter samen te werken hebben we gekozen voor de implementatie van de Disc Persoonlijkheid analyse. Dat hebben we stapsgewijs gedaan, opbouwend vanuit individu naar team.

Alle teamleden kregen na het invullen van een gevalideerde vragenlijst een persoonlijkheidsprofiel. Deze profielen werden in een persoonlijk coaching gesprek 1-op-1 besproken zodat ieder zijn eigen gedrag goed kon begrijpen binnen de taal van Disc.
Team uitleg. Een twee uur durende workshop op kantoor waarin het model nog eens op een andere manier werd toegelicht en op een interactieve manier gekoppeld werd aan ons dagelijks functioneren en werk. Dit gaf een gezamenlijk begrip van ons gedrag. Bijvoorbeeld, hoe ga je met elkaar om als je voorkeur verschilt tussen introvert en extravert gedrag.
Een dag op de GezondBoerenVerstand boerderij. Handen uit de mouwen afwisselend met goede gesprekken. Zo hebben we bijvoorbeeld geoefend in samenwerking met het schapen drijven en het koeien halen uit de wei. Ook hebben we diverse oefeningen gedaan om vanuit onze, inmiddels opgebouwde, Disc kennis de brug te slaan in communicatie met je collega. Dat was niet altijd makkelijk, maar dat betekende ook dat we echt aan het leren waren.
Disc dates. Som is het fijn om in een informele omgeving je collega nog beter te leren kennen. Door met je collega op Disc date te gaan heb je de kans om het persoonlijkheidsprofiel nog meer 1 op1 uit te diepen. De vraag ‘en wat betekent dit voor onze samenwerking?’ staat centraal.

Resultaat

We hebben met Disc een helder begrippenkader gekregen waarbinnen we over ons eigen gedrag maar ook over onze interactie met collega’s, donoren en leveranciers kunnen spreken. Dat helpt enorm om niet te blijven hangen in soms lastige kwesties maar te leren er met een afstandje naar te kijken. En zo met meer begrip van ieders gedragsvoorkeuren oplossingsrichtingen te creëren die we voorheen niet zagen. Het lukt natuurlijk niet altijd, maar een lastige kwestie kunnen we steeds vaker zien als spanning die (deels) wordt veroorzaakt door de verschillende gedragsvoorkeuren van de betrokkenen. En dat maakt een groot verschil!

Daphne Laeijendecker
Daphne Laeijendecker Manager Donorrelaties
Sanquin
Sanquin

“Het was zeer prettig om Henk Vroom, van buiten af, als een soort spiegel erbij te hebben. Iemand die benoemt wat er gebeurt en je in gesprek laat gaan over de gekozen manieren. Dit geeft duidelijke inzichten en leerpunten.”

Afgelopen februari zijn wij op de GezondVerstandBoerderij aan de slag gegaan onder begeleiding van Henk Vroom. Voor ons was het belangrijk dat we naast een gezellige activiteit ook aan teambuilding deden. We hebben een klein team van 5 dames. We zijn van mening dat met een klein team het erg belangrijk is dat kan worden besproken wat er gaande is.

We hadden ons oog laten vallen op schapen drijven. Deze activiteit was aan het eind van de dag als kers op de taart geplaatst. We zijn onze dag begonnen met het werken in de stallen. Het was naast ontzettend leuk, ook heel leerzaam. Er werd ons duidelijk wat onze gezamenlijke werkwijze was, en ook hoe we dit kunnen verbeteren. Na de activiteit hebben we dit besproken.

Na de overheerlijke lunch hebben we de Disc methode doorlopen. Dit gaf voor een deel van het team nieuwe inzichten. Het maakte voor een aantal teamleden duidelijk waardoor ze bepaalde gedragingen hebben, en ook dat een ander hier een afkeer voor kan hebben.

Bij het schapen drijven hebben we getracht leerpunten in de praktijk te brengen. Dit lukte zeer goed. Bij de nabespreking van de dag hebben we als team mooie complimenten gehad. We hebben plezier met het team en iedereen probeert de ander te helpen en te betrekken. Tevens is er ook een leerpunt voor het team uitgekomen. Hier gaan we ook zeker mee aan de slag.

Het was zeer prettig om Henk Vroom, van buiten af, als een soort spiegel erbij te hebben. Iemand die benoemt wat er gebeurt en je in gesprek laat gaan over de gekozen manieren. Dit geeft duidelijke inzichten en leerpunten. Wij hebben een ontzettend leuke en leerzame dag gehad.

Sijtha Dunnink-van der Molen
Sijtha Dunnink-van der Molen Logopedist / praktijkhouder
Puur Logopedie
Puur logopedie

Probleemstelling

Het team bureaumedewerkers is verantwoordelijk voor ondersteuning van de vele consultants die bij AEF werken. Dit betekent planning, agendabeheer, zorgen dat klantdocumenten uitstekend verzorgd de deur uitgaan, voorzieningen regelen voor klantbijeenkomsten, etc. We merkten dat we heel hard aan het werk waren maar dat er langzaamaan sprake werd van zogenaamde eilandjes binnen het team. Ongewild, maar toch sloop het erin.

Aanpak

We hebben met Henk Vroom een programma gemaakt waarbij we elkaar verdiepend zouden leren kennen, met daarbij de focus op onze belangrijkste kwaliteiten en drijfveren. Hiervoor maakten we gebruik van de Gallup Strengthsfinder vragenlijst die wereldwijd gebruikt wordt. Hiermee legt GezondBoerenVerstand de nadruk op wat er al is in het team en wat van nature al goed gaat. Dat sprak ons direct aan. Vervolgens wilde we natuurlijk ook graag praktisch aan de slag met elkaar, de handen uit de mouwen steken. Vooral tijdens de activiteit: schapen drijven kregen we een goed beeld over hoe je als team samenwerkt en wat de valkuilen kunnen zijn.
Resultaat

We hebben open met elkaar over het werk en onszelf kunnen praten. Duidelijk naar voren is gekomen wat we qua persoon en als professional aan elkaar hebben. Met deze nieuwe inzichten kunnen aan de slag.

Team Andersson Elffers Felix
Erica Daalderop Aanspreekpunt Bureaumedewerker
AEF Consultancy (Utrecht)
Andersson Elffers Felix

“We genoten van de unieke boerderijsetting en de afwisseling van werken met je hoofd en werken met je handen.”

We hebben het thema zelfsturende teams uitgediept. De opdracht om de schapen bijeen te drijven in een zelfontworpen omheining maakte duidelijk hoe belangrijk het is om te beginnen met een éénduidig doel en een rolverdeling in het team. We genoten van de unieke boerderijsetting en de afwisseling van werken met je hoofd en werken met je handen.

Coert van Lenteren
Coert van Lenteren Manager Diary XL
Lely International

“Een heel boeiende ervaring omdat je in een heel andere setting bent dan normaal.”

“Veel geleerd over ons team doordat we leerden kijken naar het effect van ons gedrag op bijvoorbeeld het gedrag van de schaapskudde. We weten nu beter waar onze kracht zit, maar ook waar en wanneer we moeten opschakelen om effectief te zijn.”

Marjoleine Heijboer
Marjolein de Heiboer Learning & Development Consultant
TriamFloat
Triam float

Probleemstelling

We zijn als AB Vakwerk Agri dagelijks druk met het invullen van tijdelijke personele behoeften bij onze klanten door middel van het leveren van onze Agri experts. Omdat we per 1 september gingen starten met een geheel nieuwe werkwijze leek het ons een goed idee om daarvoor een teambuilding dag in te plannen. Deze moest als doel hebben om elkaar zowel privé als zakelijk beter te leren kennen. Wat hebben we aan elkaar en wat hebben we met elkaar waren vragen waar we mee aan de slag wilden. Omdat we Henk Vroom kenden vanuit ons netwerk zijn we op het spoor gekomen van GezondBoerenVerstand.

Aanpak GezondBoerenVerstand

We hebben het geluk gehad dat we precies ook op 1 september een teambuilding dag konden plannen. Of beter gezegd, we gingen een 24 uurs programma volgen met overnachting op de GezondBoerenVerstand boerderij. We zijn begonnen met het in kaart brengen van onze individuele en teamdoelstellingen. Omdat de meesten van ons ervaring hebben met agrarisch werk hebben we flink aangepakt en konden we zelfs twee keren melken. We zijn daarnaast aan de slag geweest met schapen drijven en het controleren van de hoeven. Eén collega vervulde hier de rol van teamleider en ontpopte zich als een heel natuurlijk leidinggevende. Iedereen was er positief door verrast. We hebben vanuit diverse werkvormen feedback aan elkaar gegeven hetgeen heel verhelderend werkt omdat je daardoor beter weet wat je aan elkaar hebt. We sloten af met een werkvorm waarderend interviewen. Vanuit deze waarderende interviews gingen we succesfactoren bepalen, van waaruit we gingen dromen hoe ons team over één jaar zou functioneren als we al die succesfactoren in zouden zetten. Dat leverde aantrekkelijke toekomstvisies op die veel energie gaven.

Resultaat

Door de aanpak van Henk en Roger zijn we van de ene activiteit in de andere werkvorm gerold. Daardoor verslapte onze aandacht geen moment en hebben we veel eruit kunnen halen. Ons belangrijkste doel om meer vertrouwen en verbinding te creëren is ruimschoots gehaald. Het is inmiddels weken later en ik ben nog bezig om binnen AB Vakwerk meer teams aan te moedigen hetzelfde te gaan doen. Een onvergetelijke ervaring, en vooral ook met veel resultaat !

Teamfoto AB vakwerk
Jack Hogervorst Manager Agri
AB Vakwerk
AB vakwerk

“Het gaat goed met het team!! De afspraken die we toen hebben gemaakt, krijgen echt vervolg en we hebben de eerste vruchten er echt van kunnen plukken!”

2x per jaar organiseren wij zelf onze teamdagen. Dit keer waren we toe aan wat anders.
Er waren wat wrijvingen in het team geweest in de weken voor de teamdag.

Bij binnenkomst op de boerderij gebeurde er al direct iets in de sfeer. We waren in een compleet andere omgeving. Vanuit de keuken waar we gesprekken voerden hadden we zicht op de koeien.
De setting en de manier hoe Henk ons benaderde zorgde voor een hele open sfeer.

Als teamactiviteit zijn we schapen gaan drijven. Dit was een enerzijds een komische activiteit omdat je het nooit gedaan hebt, maar zorgde tegelijkertijd voor meer zicht op onze manier van communiceren en samenwerken. Vanuit de kou en het harde werken, was er ruimte om daarna met elkaar de verdieping op te zoeken door onze persoonlijke leerdoelen te bespreken.

Henk heeft een hele prettige manier van het gesprek aangaan waarbij iedereen zich goed voelde. Henk is helder, concreet en staat voor alles open.

Als klap op de vuurpijl heeft hij zich op ons verzoek verkleed als Sinterklaas en een gedicht voorgelezen (onze teamdag was op 30 november). Op de teamdag hebben we een aanzet gemaakt tot verandering. In de weken erna is het ons gelukt om deze positieve lijn door te zetten!

Sharon van den Berg
Sharon van den Berg Teamlid
Buurtteam Utrecht Oost
Buurtteam

Probleemstelling

We zijn met ons restaurantteam dagelijks bezig met het zorgen voor lekker eten en drinken in het restaurant. Daarnaast zorgen we voor het klaarzetten, inclusief catering, van de vele vergaderruimtes binnen het gebouw. We werken met een flink aantal parttimers en invalkrachten. Het werk kent verder veel piekmomenten waarop iedereen tegelijk bediend wil worden. We merkten dat we heel hard aan het werk waren maar dat we onderling te weinig op één lijn zaten. We kregen steeds meer behoefte aan ondersteuning om beter samen te werken en elkaars krachten te benutten in plaats van dat een negatieve houding de overhand zou krijgen. We hadden al contact met Bureau Gerritsen uit Bussum en via hen zijn we terechtgekomen bij GezondBoerenVerstand.

Aanpak

We hebben een plan gemaakt met daarin verschillende bijeenkomsten. Degene waar we het meest naar uitkeken was de dag op de GezondBoerenVerstand boerderij. Vooraf hebben we individueel via internet een uitgebreide vragenlijst ingevuld waaruit ieders sterke punten duidelijk naar voren kwamen. We begonnen de dag met het presenteren aan elkaar van deze sterke punten en dat was aanleiding voor een aantal behoorlijk pittige maar ook goede gesprekken. De begeleiders Willem IJzereef en Henk Vroom wisten de gevoeligheden op een prettige en passende manier bespreekbaar te maken. Na een overheerlijke lunch gingen we ’s middags aan de slag met schapen drijven. Dat bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn. We kregen daardoor goed inzicht in onze natuurlijk gedrag en ook waar we ons nog in konden ontwikkelen. De schapen zijn perfecte spiegels voor groepsgedrag. Als je als team niet duidelijk bent, niet goed samenwerkt en geen goed plan hebt gaan de schapen hun eigen gang. En dat is in het gewone leven natuurlijk niet veel anders. Daar lag een belangrijk ontwikkelpunt voor ons die we later in het traject vertaald hebben naar acties voor ons zelf.
Resultaat

De periode na de boerderij dag was de sfeer nog niet direct verbeterd. En dat was ook wel logisch. Immers op de dag zelf waren best een paar noten gekraakt waar ieder ook nog niet klaar mee was. Dat kraken van die noten was precies wat we nodig hadden want daardoor was benoemd wat al tijden sluimerde. We zijn daarom heel blij dat we de met de sterke punten en de spiegel van de schapen aan de slag zijn gegaan. Na nog een aantal interventies is het goeie gevoel helemaal teruggekomen in het team en daarvoor ben ik Willem, Henk en Roger Frijters (boer en schapen coach) dankbaar.

Gerda Langeveld
Gerda Langeveld Hoofd bedrijfsrestaurant
Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland

Probleemstelling

“Vanuit mijn rol als facilitator binnen de Rabobank word ik vaak ingeschakeld bij teams die willen overgaan tot zelfsturing of daarin vastlopen en geholpen willen worden. GezondBoerenVerstand bood een open inschrijfprogramma van een middag aan rond dit thema van zeflsturende teams waar ik graag aan deel wilde nemen.”

Aanpak GezondBoerenVerstand

“De setting op de boerderij geeft meteen al een bepaalde rust waardoor je inspiratie voelt om met elkaar aan de slag te gaan. Er waren diverse managers en professionals van ander bedrijven waardoor we ook van elkaars ervaringen konden leren. Ale Meijer van changeforimpact gaf interessante analyses en handvatten hoe naar zelfsturing te kijken en wat de belangrijkste do’s en dont’s zijn om tot succes te komen. Vervolgens gingen we het geleerde proberen in de praktijk brengen door middel van de activiteit schapen drijven. Daarbij kregen we eerst de uitdaging om een aantal belangrijke keuzes met elkaar te maken, zoals ‘waar plaatsen we de kraal en hoeveel hekjes willen we daarvoor gebruiken?’. Keuzes die meteen al invloed hadden op het aantal punten dat je kon verdienen. Vervolgens gingen we met onze laarzen aan de wei in, aan de slag. Dat leverde mooie maar soms ook frustrerende ervaringen op. Bijvoorbeeld toen alle schapen bijna in de kraal er op het laatste moment toch langs renden en er niets is wat je daar op dat moment nog aan kan doen. Na afloop hebben we geborreld en nabesproken wat we geleerd hadden deze middag.”
Resultaat

“We hebben veel geleerd over zelfsturing vanuit de theorie. Ale Meijer gaf ons eigenlijk in een nutshell een heel overzicht van de belangrijkste randvoorwaarden voor succesvolle implementaties van zelsturing. En ook vanuit de praktijk hebben we veel geleerd door met het schapen drijven aan de slag te gaan. Zo leerden we bijvoorbeeld dat een goed plan maken vooraf erg belangrijk is. Echter, dat je ook in staat moet zijn om snel bij te sturen als het plan toch niet blijkt te werken. Dat was nog niet zo gemakkelijk. Je ziet dat sommigen moeite hebben met naar anderen te luisteren, maar tegelijk dat er ook mensen zijn die moeite hebben om zichzelf te laten horen. De kunst is om die twee krachten allebei te sturen zodat er een goede teammix uitkomt. Ik vind dit juist mooi om daar een rol in te spelen.”

Martin Stam Rabobank
Martin Stam Facilitator
Rabobank
Rabobank

Henk heeft me geholpen om inzicht in gedrag te krijgen. Door een combinatie van theorie- en praktijkoefeningen merkte ik al snel dat ik makkelijker contact maakte met mijn collega’s en meer waardevolle informatie kon ophalen.
Ik ben me in dit traject heel bewust geworden dat ik niet alles alleen hoef te doen, en weet nu beter hoe ik mijn team kan coachen in plaats van alles uitdenken en opdrachten geven.
Doordat ik geleerd heb om meer rust te nemen in plaats van gejaagd door te werken, kan ik makkelijker collega’s motiveren en krijgt mijn boodschap meer waarde.

Kim Vijfhuizen
Kim Vijfhuizen-Vermeer Customer Care Lead
Lumiparts
lumiparts logo

Ik ben bij Henk een coaching traject begonnen naar aanleiding van voorop vastgestelde doelstellingen.
Henk is een coach die op een actieve manier je altijd weet te stimuleren om met je doelstellingen aan de gang te gaan.

Gaandeweg het traject is er volop de mogelijkheid om bij te sturen. Het waren intensieve en open gesprekken die je inzicht geven in je functioneren en het effect ervan op anderen. Dit alles ondersteund door theorieën met praktische voorbeelden.

Oefenen in gesprekken is zeker een meerwaarde omdat Henk moeiteloos in de huid van een klant of een medewerker kruipt. Mooi om te ervaren dat deze vorm goed aansluit op de praktijk.

Door een persoonlijk traject met Henk te doorlopen ben ik meer vastberaden geworden in mijn houding naar klanten, collega’s en medewerkers. Ik kan Henk dan ook aanbevelen aan een ieder die zich wil ontwikkelen in gesprekstechnieken en effectief communiceren.

Arjen de Wit Senior planner
AB-Werkt
ABwerkt
X

Stel je vraag

Stel hieronder jouw vraag en wij antwoorden binnen uiterlijk twee dagen op jouw vraag. Liever direct bellen? Bel gerust naar 06-53789002

  Locatie boerderij

  De Stadshoeve
  Zunderdorpergouw 29
  Zunderdorp (bij Amsterdam)

  Contact

  GezondBoerenVerstand.com
  Henk Vroom
  Pieter de Molijnlaan 19
  3764 SB Soest
  Tel: 06-53789002
  E-mail: henk@gezondboerenverstand.com