Innoveren

Is dit mest, toktok..? Nee joh, tok, dit is een innovatief basisproduct voor bodemontwikkeling, toktok....

Innoveren

Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met een veranderende omgeving. Dat vraagt om een proactieve houding van je team en de kracht om innovatief te denken en te handelen. Je zult je bewust dienen te worden van deze veranderingen en een visie moeten ontwikkelen hoe zelf vorm te geven aan de nieuwe werkelijkheid. Deze innovatieve houding vraagt lef en creativiteit.

GezondBoerenVerstand helpt jouw team haar innovatiekracht te versterken door een maatwerk programma hiervoor in te richten.

Innoveren

Locatie boerderij

De Stadshoeve
Zunderdorpergouw 29
Zunderdorp (bij Amsterdam)

Contact

GezondBoerenVerstand.com
Henk Vroom
Pieter de Molijnlaan 19
3764 SB Soest
Tel: 06-53789002
E-mail: henk@gezondboerenverstand.com